Zákaznická část - on-line omlouvání

Prostřednictvím systému má zákazník neustálý, on-line přehled o docházce svého dítěte. Objednané termíny a stravování si může dle stanovených pravidel prostřednictvím systému omlouvat, hlídat a doobjednávat.